ผลิตภัณฑ์  
       
 
     
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
   
     
            ทางสถานีเห็ดได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ดสดๆ ในฟาร์ม เพื่อเป็นการถนอมอาหารเพิ่มมูลค่า และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการบริโภคเห็ดที่หลากหลาย...
   
     

   
     

น้ำเห็ด 5 อย่างผสมน้ำผึ้ง
น้ำพริกเห็ด 3 อย่าง
   
           
สถานีเห็ด Mushroom Station
เลขที่ 99 ซ.คลองสาม 2/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 02-504-0404 แฟกซ์. 02-504-1307  มือถือ 080-949-0011
Current Pageid = 4