สินค้า
               
 
ชุดเพาะเห็ดสวนครัว  (ราคา 3,000 บาท)
(เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย และสนใจอยากทดลองเพาะเห็ดที่บ้าน)
-ขนาด 30x50x100 ซม.
-ชั้นพลาสติกพร้อมเชื้อเห็ดจำนวน 32 ก้อนเพาะ 
-ทามเมอร์พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
-ให้ผลผลิตประมาณ 15 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 90 วัน
 
           
 

ชุดสถานีเห็ดรุ่น S (ราคา 8,000 บาท)
(เหมาะสำหรับเพาะไว้รับประทานเองในครัวเรือน)
-ขนาด 60 x100x200 ซม.
-ชุดกระโจมแขวนก้อนเห็ดขนาด 100 ก้อนเพาะ
-ทามเมอร์พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
-ให้ผลผลิตจำนวน 40-50 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 90 วัน
-เฉลี่ยดอกเห็ดวันละ 0.4-0.5 กิโลกรัม
(ราคาจำหน่ายดอกเห็ด ก.ก.ละ 80 บาท x 40 ก.ก = 3,200บาท)
 
       
 
ชุดสถานีเห็ดรุ่น M (ราคา 12,000 บาท)
(เหมาะสำหรับเพาะไว้รับประทานเอง และต้องการสร้างรายได้เสริม)
-ขนาด 80 x100x200 ซม.
-ชุดกระโจมแขวนก้อนเห็ดขนาด 200 ก้อนเพาะ
-ทามเมอร์พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
-ให้ผลผลิตจำนวน 80 -100 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 90 วัน
-เฉลี่ยดอกเห็ดวันละ 0.8 - 1 กิโลกรัม
(ราคาจำหน่ายดอกเห็ด ก.ก.ละ 80 บาท X 80 ก.ก = 6,400บาท)
 
       
 


ชุดสถานีเห็ดรุ่น L (ราคา 20,000 บาท)
(เหมาะสำหรับเพาะไว้รับประทานเอง และต้องการสร้างรายได้เสริม)
-ขนาด 80x200x200 ซม.
-ชุดกระโจมแขวนก้อนเห็ดขนาด 500 ก้อนเพาะ
-ทามเมอร์พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
-ให้ผลผลิตจำนวน 200 – 250 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 90 วัน
-เฉลี่ยดอกเห็ดวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม
(ราคาจำหน่ายดอกเห็ด ก.ก.ละ 80 บาท X 200 ก.ก = 16,000บาท)
 
       
 
ชุดสถานีเห็ดรุ่น Pro (ราคา 45,000 บาท)
(เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่มาก และต้องการสร้างอาชีพเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย)
-ขนาด 300x300x200 ซม.
-ชุดกระโจมแขวนก้อนเห็ดขนาด 1,000 ก้อนเพาะ
-ทามเมอร์พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
-ให้ผลผลิตจำนวน 400-500 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 3 เดือน
-เฉลี่ยดอกเห็ดวันละ 4-5 กิโลกรัม
(ราคาจำหน่ายดอกเห็ด ก.ก.ละ 80 บาท X 400 ก.ก = 32,000บาท)
 
       
  วัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ดต่างๆ      
  - เชือกแขวน   - ก้อนเชื้อเห็ด    
   
  - ข้อต่อ 2 ทาง - ข้อต่อเล็ก - ข้อต่อต่างๆ  - ชุดเห็ดสวนครัว  
   
  - ชุดตั้งเวลาอัตโนมัติ - ท่อน้ำ - ระบบน้ำ  
   
  - ระบบรดน้ำอัตโนมัติ - หัวพ่นฝอย      
       
           
สถานีเห็ด Mushroom Station
เลขที่ 99 ซ.คลองสาม 2/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 02-504-0404 แฟกซ์. 02-504-1307  มือถือ 080-949-0011
Current Pageid = 2